Biodegradable 5 l

Motorsågens svärd och kedja måste smörjas för att fungera felfritt. Kedjeoljan motverkar friktion som kan orsaka slitage, skador och kedjebrott. Den här produkten har testats enligt standarden CEC-L-33-A-93 och är biologiskt nedbrytbar till över 90 procent. Om oljan sprids i omgivningen och utsätts för mikroorganismer och atmosfäriska gaser omvandlas den till giftfria underprodukter som sedan bryts ned till koldioxid och vatten. Dunken innehåller 5 liter olja.
235kr

Tekniska specifikationer

Allmänt

SAP kod: 1111-9247-01
EAN: 7313329115267
Förpackningens vikt: 4,9 kg
Produktvikt: 4,43 kg