Biodegradable 5 l

Motorsågens svärd och kedja måste smörjas för att fungera felfritt. Kedjeoljan motverkar friktion som kan orsaka slitage, skador och kedjebrott. Den här produkten har testats enligt standarden CEC-L-33-A-93 och är biologiskt nedbrytbar till över 90 procent. Om oljan sprids i omgivningen och utsätts för mikroorganismer och atmosfäriska gaser omvandlas den till giftfria underprodukter som sedan bryts ned till koldioxid och vatten. Dunken innehåller 5 liter olja.
260kr

Tekniska specifikationer

Allmänt

SAP kod:1111-9247-01
EAN:7313329115267
Förpackningens vikt:4.9000 kg
Produktvikt:4.4300 kg